banner

ספרי הסדרה


 

סדר היום היהודי

האמונה התפילה היהודית, "טיפים" למתפלל החילוני, סדר ההשכמה, טלית ותפילין, בית הכנסת ותפילות ימי החול,הארוחה והכשרות, מה מברכים ועל מה?, צדקה וביקור חולים, תפילות הדרך, סדר הלילה החלום היהודי, ועוד.

 

 

ימי החג

מנהגי ותפילות שלושת הרגלים, ימי חול המועד, מצוות העלייה לרגל, ברכת כוהנים, חג הפסח בדיקת חמץ וליל הסדר. חג השבועות - מתן תורה, תיקון הלילה ומגילת רות. חג הסוכות - ארבעת המינים והסוכה, שמחת תורה, ועוד.

 

 

יום השבת

מנהגים תפילות וטקסטים ליום השבת - ההכנות לשבת, קבלת שבת, הפרשת חלה, רפואה דחופה ופיקוח נפש בשבת, איסורי מלאכה,הדלקת נרות שבת, קידוש, ספר התורה, תפריט סעודת השבת, הבדלה, קידוש הלבנה, ועוד.
 

 

 

הצופן היהודי

האמונה התפילה היהודית, "טיפים" למתפלל החילוני, סדר ההשכמה, טלית ותפילין, בית הכנסת ותפילות ימי החול, הארוחה והכשרות,מה מברכים ועל מה? צדקה וביקור חולים, תפילות הדרך, סדר הלילה החלום היהודי, ועוד.

 

 

ימי השמחה

מנהגים, תפילות ותכנון הטקסים - ברית מילה, בחירת שמות,זבד הבת, פדיון הבן, ימי הולדת, חלאקה, בר/ת מצווה, תפילין וקריאת התורה, שידוך וזיווג, אירוסין, חינה, חופה ונישואין, חנוכת הבית וקביעת מזוזה, גירושין, ועוד.

 

 

ימים טובים

האמונה התפילה היהודית, "טיפיפ" למתפלל החילוני, סדר ההשכמה, טלית ותפילין, בית הכנסת ותפילות ימי החול, הארוחה והכשרות,מה מברכים ועל מה?, צדקה וביקור חולים, תפילות הדרך, סדר הלילה החלום היהודי, ועוד.

 

 

ימים נוראים

מנהגים, תפילות וטקסים - חודש אלול סליחות, ראש השנה, מאכלי הסימנים הטובים, תקיעות שופר, תשליך, ראש השנה באומן, עשרת ימי תשובה, תרנגול כפרות, התרת נדרים, צום יום כיפור, סעודה מפסקת, כל נדרי, נעילה, ועוד.
 

 

 

ימי האבל

מנהגים תפילות וטקסים - הגסיסה והמוות, שמירת כבוד המת, אנינות, מסע הלוויה והקבורה, קריעת הבגד, הספד סעודת הבראה, "שבעה", "שלושים", "יום השנה", הכנת המצבה, "קדיש" ונשים, "יזכור", הנשמה היהודית, ועוד.
 

 

 

ימי הצום והזכרון

 

מנהגים תפילות וטקסים - י"ז בתמוז ובין המצרים, תשעה באב ומגילת איכה, צום גדליה והרצח הפוליטי, עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי, תענית אסתר, ימי הבצורת, ספירת העומר, יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום השואה, ועוד.

 

 

חשוב לדעת: אין להסתמך על מדריכי הסדרה בקביעתץ הלכות ודינים, בכל נושא הלכתי יש להתייעץ עם גורמים מוסמכים, רבנים או מקורות אחרים. בהנאה!