banner

"ימי החג" – חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות, שמחת תורה - מהדורה מודפסת

מחיר: 45 ₪

מעוניין במוצר זה?

תיאור

מנהגי ותפילות שלושת הרגלים, ימי חול המועד, מצוות העלייה לרגל, ברכת כוהנים, חג הפסח - בדיקת חמץ וליל הסדר. חג השבועות - מתן תורה, תיקון הלילה ומגילת רות. חג הסוכות- ארבעת המינים והסוכה, שמחת תורה, ועוד.
 

וידאו