banner

"הימים הנוראים" - מהדורה מודפסת

מחיר: 45 ₪

מעוניין במוצר זה?

תיאור

מנהגים, תפילות וטקסים- חודש אלול סליחות, ראש השנה, מאכלי הסימנים הטובים, תקיעת שופר, תשליך, ראש השנה באוּמן, עשרת ימי תשובה, תרנגול כפרות, התרת נדרים, צום יום כיפור, סעודה מפסקת, כל נדרי, נעילה, ועוד.
 

וידאו